Mi mislimo na vaše zdravlje
Pošaljite nam email

Najnovije Vijesti

Paneli Usluga

 • KKS
 • HbA1c
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • eGFR
 • Glukoza postprandijalno
 • Opći pregled urina

Cijena ovog panela je 45,00 KM!

 • Okultno krvarenje u stolici
 • Helicobacter pylori-feces
 • Kalprotektin

Cijena ovog panela je 90,00 KM!

 • KKS
 • Sedimentacija
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • e-GFR
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • TBIL
 • DBIL
 • LDH
 • ALP
 • Uric
 • Kolesterol
 • Trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • Na
 • K
 • Cl
 • CK
 • CK-MB
 • CRP
 • Željezo
 • UIBC
 • TIBC
 • Urin

Cijena ovoga panela je 130,00 KM!

 • Krvna slika
 • CRP
 • Urin

Cijena ovog panela je 30,00 KM!

 • KKS
 • Sedimentacija
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • CRP
 • Željezo
 • Urin
 • Totalni proteini
 • Albumini
 • ALT
 • AST

Cijena ovog panela je 55,00 KM!

 • KKS
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • Urin

Redovita cijena ovog panela je 32,00 KM, a ako se radi u paketu cijena je 25,00 KM!

 • KKS
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • Uric
 • TPROT
 • ALB
 • Željezo
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • Urin

Redovita cijena ovog panela je 70,00 KM, a ako se radi u paketu cijena je 60,00 KM!

 • KKS
 • Urea
 • Kreatinin
 • Urin
 • PSA%
 • TPSA
 • FPSA

Cijena ovog panela je 85,00 KM!

 • Napomena – panel se odnosi na muškarce
 • Panel usluga za žene ne uključuje analize PSA i cijena je 28,00 KM!
 • HDL
 • LDL
 • Trigliceridi
 • Kolesterol

Cijena ovog panela je 20,00 KM!

 • IGM
 • IGG Covid
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • LDH
 • CRP
 • KKS
 • Sedimentacija

Cijena ovog panela je 80,00 KM!

 • KKS
 • FE
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • CRP
 • Urin

Cijena ovog panela je 40,00 KM!