Mi mislimo na vaše zdravlje
Pošaljite nam email

Najnovije Vijesti

POST-COVID paket analiza

Prilikom rada sa pacijentima kojima je dijagnosticiran virus COVID-19, u toku praćenja bolesti ili neposredno nakon prebolovanja, praksa je pokazala da značajno mjesto u laboratorijskoj dijagnostici zauzimaju sljedeći parametri: CRP, KKS,sedimentacija eritrocita, LDH, AST,ALT,GGT, IgM i IgG antitijela na Covid.

Razlog tome je što nam ti parametri svojom aktivacijom i povećanim lučenjem u krvi otkrivaju upalne procese, a kada govorimo o IgM i IgG antijelima , u ovisnosti o tome koja vrsta antijela je povišena (IgM akutna faza, IgG završna faza-prebolovanje) možemo zaključiti da li u našem organizmu trenutno postoji virus ili smo prebolovali virus Covid-19.

Upravo zbog toga za vas smo pripremili poseban paket analiza koji uključuje vec navedene parametre.

Cijena paketa je 80 KM.